خیلی ها فقط اسم طارم رو میخرند

فروشگاه برنج شالییود

دریافت راهنمایی: 09118886553

سیتوفیلوس اوریزائه، به عنوان حشره برنج یا شپشک برنج شناخته می‌شود. این حشرات آفت‌های ریزی هستند که به برخی محصولات کشاورزی مانند برنج، گندم، غلات و غیره حمله می‌کنند و…