خیلی ها فقط اسم طارم رو میخرند

فروشگاه برنج شالییود

دریافت راهنمایی: 09118886553

امروزه، تقلب در فروش برنج ایرانی افزایش پیدا کرده‌است که تشخیص برنج ایرانی اصل را از نوع تقلبی سخت کرده‌است. هنگامی که اشخاص تصمیم به خرید برنج ایرانی می‌گیرند باید…